Ga naar Pagina Top

Met een klein beetje HTML code kan je eenvoudig een tekst (of afbeelding) maken waarop als je klikt, je naar de top van de pagina gaat.

  • Kopieer de URL (adresregel) van de pagina waarop deze link moet komen tijdelijk even naar het kladblok/Notepad.
  • Gebruik de URL NIET in EDITOR mode, maar van de voorbeeldpagina is in dit voorbeeld is dit:
    http://geavanceerd.jouwweb.nl/pagina-items/ga-naar-pagina-top  en NIET
    http://www.jouwweb.nl/v2/website/526069/pagina/1992983/inhoud?l=1897987
  • Sleep een HTML iytem naar de plaats waar de tekst(of afbeelding) voor 'TOP' moet komen.
  • Type de code die nodig is de URL (pagina adres) + # :
  • <a href="http://geavanceerd.jouwweb.nl/pagina-items/ga-naar-pagina-top#">Top</a>

Voorbeeld:

Top